Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Výzva je východiskový metodický a odborný podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorého záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov vypracovávajú a predkladajú žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spôsobom, ktorý napĺňa kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádzajú na www.mirri.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
17.08.2023 Výzva č. 3/2023 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- pre PO 15 RAR [0,66 MB] 31.08.2023
11.02.2022 Výzva č. 1/2022 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- pre PO 4 RAR [0,66 MB]  
10.12.2020 Výzva č. 7/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- pre PO 8 RAR [0,66 MB] Ukončená 15.02.2021
01.02.2020 Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť železničná infraštruktúra RAR [0.66 MB] -
01.02.2020 Výzva č. 2/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť cestná infraštruktúra RAR [0.66 MB] -
01.02.2020 Výzva č. 3/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť verejná osobná doprava RAR [0.66 MB] -
01.02.2020 Výzva č. 4/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť vodná infraštruktúra RAR [0.66 MB] -
01.02.2020 Výzva č. 5/2020 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť hodnotiace kritériá OPII č.1 a 3 RAR [0.66 MB] -
30.10.2019  Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť železničná infraštruktúra RAR [0.6 MB]

Ukončená 20.11.2019 

30.10.2019  Výzva č. 2/2019 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť cestná infraštruktúra RAR [0.6 MB]

Ukončená 20.11.2019 

30.10.2019  Výzva č. 3/2019 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť verejná osobná doprava RAR [0.6 MB]

Ukončená 20.11.2019

30.10.2019  Výzva č. 4/2019 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť vodná infraštruktúra RAR [0.6 MB]

Ukončená 20.11.2019 

30.10.2019  Výzva č. 5/2019 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť hodnotiace kritériá OPII č.1 a 3 RAR [0.6 MB]

Ukončená 20.11.2019 

01.03.2018 Výzva č. 1/2018 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť Doprava RAR [0.5 MB] Ukončená 19.3.2018
24.03.2017 Výzva č. 1/2017 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia - platnosť do 20.04.2017
RAR [1.0 MB] Ukončená
20.04.2017
28.07.2016 Výzva č. 2/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 15.08.2016
RAR [72 kB] Ukončená
15.08.2016
01.02.2016 Výzva č. 1/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 12.02.2016
RAR [86 kB] Ukončená
12.02.2016
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia spoločnosti - platnosť do 30.9.2015
RAR [99 kB] Ukončená
30.9.2015
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 30.9.2015
RAR [86 kB] Ukončená
30.9.2015
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava