Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA EXTERNÚ SPOLUPRÁCU S OPII

Výzva je východiskový metodický podklad zo strany Riadiaceho orgánu OPII na základe ktorého záujemcovia o zaradenie do databázy pre externú podporu Riadiaceho orgánu OPII vypracovávajú a predkladajú žiadosť o zaradenie do databázy. Databáza pre externú podporu Riadiaceho orgánu OPII sa vytvára pre prioritné osi 1 až 13 OPII s cieľom zabezpečenia realizácie niektorých činností Riadiaceho orgánu OPII transparentným a objektívnym spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov.Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
23.06.2023 Výzva č. 2/2023 na výber odborných externých spolupracovníkov pre administratívne činnosti spojené s impolementáciou projektov spolufinancovaných z EŠIF v rámci OPII ZIP [0,126 MB] aktuálna
03.05.2023 Výzva č. 1/2023 na výber hodnotiteľov pre uskutočnenie dopadového hodnotenia PO 4 OPII ZIP [296 kB] aktuálna
22.06.2020 Výzva č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých manažérov pre verejné obstarávanie projektov OPII RAR [0.85 MB] aktuálna
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava