Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (27. októbra 2022)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka takmer 3,6 mld. eur. Predstavuje to približne 60 % z celkovej alokácie cez 6 mld. eur.

Čerpanie európskych prostriedkov v programe oproti koncu augusta vzrástlo skoro o 42 mil. eur a miera o 0,7 percentuálneho bodu, od konca minulého roka sa zvýšilo o 900 mil. eur, resp. o 15 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci OPII dosiahlo koncom septembra vyše 580 mil. eur, teda takmer 57 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v tomto programe mali objem 6,12 mld eur, čo je zhruba o 2 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov boli vo výške 9,7 mld. eur, teda o 61 % nad celkovou vyčlenenou sumou.

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov v závere septembra bol na šiestom mieste. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na druhej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. V OPII idú peniaze na  rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie zdroje sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj.

Zdroj: SITA

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava