Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Košice (26. októbra 2022)

Pred viac ako 20 rokmi bolo vyrobených alebo prešlo zásadnou rekonštrukciou približne 40 percent osobných vozidiel z vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Toto číslo odvtedy ešte narástlo a dnes môžeme hovoriť až o 50 percentách vozidiel. Aktuálne v ZSSK nasadili do prevádzky 4 z plánovaných 17 kusov nových osobných vozňov druhej triedy (Bdmpz). Vozne budú premávať prioritne v Košickom a Prešovskom, ale aj Žilinskom a Banskobystrickom kraji, a to na tratiach Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč.

Vďaka investičnej akcii financovanej Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v hodnote 32,98 milióna eur do vozového parku do konca roku 2023 pribudne 17 nových klimatizovaných vozňov druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu.

Nové moderné vozne na východe Slovenska tiež doplní 35 zmodernizovaných, z ktorých bolo dodnes dodaných už 12 kusov. Týchto 52 vozňov tak postupne nahradí tie najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré sú na hranici životnosti a nespĺňajú štandardy cestovania v 21. storočí. Ich obstaraním sa zníži priemerný vek vozidlového parku v regióne Košíc a Prešova a zvýši sa kvalita poskytovaných služieb. Podľa našich predpokladov by sa oba projekty mali byť ukončiť do septembra 2023.

Nové (17 ks) a modernizované (35 ks) vozne budú:

 • jazdiť rýchlosťou 160 km/h
 • klimatizované,
 • disponovať vákuovými toaletami,
 • vybavené vizuálnym a akustickým informačným systémom,
 • vybavené kamerovým systémom,
 • obsahovať systém sčítavania cestujúcich,
 • vybavené wi-fi pripojením na internet,
 • obsahovať miesta pre pripojenie 230V s USB portom,
 • v rámci interiéru realizované v modernom dizajne v zmysle „regio“ dizajnu ZSSK,
 • vybavené držiakmi bicyklov.

V porovnaní so súčasnými vozidlami budú nové vozne omnoho komfortnejšie. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.

Prehľad rozpracovaných východoslovenských projektov:


17 ks nových osobných vozňov / projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem: 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • doteraz dodaných: 4 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

 35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) / projekt EÚ

 • celkový objem: 31,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • doteraz dodaných: 12 ks
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023


15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425  / projekt EÚ

 • celkový objem: 31,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

 

9 ks elektrických jednotiek / projekt EÚ

 • hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

 

Košicky a Prešovský samosprávny kraj ročne obslúžia v regionálnej doprave cca 10 mil. cestujúcich (údaj za rok 2019), jeho najvyťaženejšími traťami sú traťové úseky Poprad – Košice, Lipany – Prešov – Košice a Košice – Humenné, ktoré ZSSK obsluhuje v systémovom taktovom režime. Dôležitou informáciou je rovnako fakt, že v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa aktuálne pripravuje spustenie integrovaného dopravného systému (IDS).

Zdroj: ZSSKRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava