Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (7. november 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (7. november 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (6. november 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (23. október 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (11. októbra 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (26. september 2023)
Vyzvanie na projekt modernizácie mostov na cestách I.triedy v Prešovskom kraji.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (8. september 2023)
Vyzvanie na veľký fázovaný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. augusta 2023)
Vyzvanie na národný projekt pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (15. mája 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (11. mája 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava