Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Podpora jednotlivých druhov udržateľnej dopravy musí byť vzájomne koordinovaná a musí jej predchádzať dôsledná analýza súčasného stavu. Na základe skúseností zo zahraničia financovala v roku 2014 Európska únia vydanie Pokynov k tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility. V roku 2015 boli tieto pokyny doplnené Pokynmi k tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility pre polycentrické regióny. Ministerstvo dopravy tieto podklady spracovalo, zjednodušilo, doplnilo o slovenský legislatívny rámec a vydalo ako Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility.

Viac informácií nájdete tu.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava