Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 10. 2014. OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality.

 

Aktuálne znenie OPII:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
11.08.2023 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 16.1) PDF [4,34 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [238 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [833 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [463 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] Aktuálna
11.08.2023 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [2,10 MB] Aktuálna
11.08.2023 Kompletný materiál ZIP [18,4 MB] Aktuálna

 

Archív predchádzajúcich verzií:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
04.04.2023 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 15.0) PDF [4,34 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [238 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [833 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [463 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 10.08.2023
04.04.2023 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [1,89 MB] 10.08.2023
04.04.2023 Kompletný materiál ZIP [17,6 MB] 10.08.2023

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
15.11.2022 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 14.1) PDF [4,23 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [238 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [833 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [463 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 03.04.2023
15.11.2022 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [1,88 MB] 03.04.2023
15.11.2022 Kompletný materiál ZIP [18,9 MB] 03.04.2023

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
27.07.2021 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 10.0) PDF [4,23 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [238 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [833 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [463 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 14.11.2022
27.07.2021 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [1,87 MB] 14.11.2022
27.07.2021 Kompletný materiál ZIP [18,9 MB] 14.11.2022

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.12.2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 9.0) PDF [5,98 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [358 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [483 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,60 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 26.07.2021
14.12.2020 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [2,33 MB] 26.07.2021
14.12.2020 Kompletný materiál ZIP [19,2 MB] 26.07.2021

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
30.06.2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 8.0) PDF [5,98 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [358 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [483 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,60 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 13.12.2020
30.06.2020 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [2,33 MB] 13.12.2020
30.06.2020 Kompletný materiál ZIP [9,74 MB] 13.12.2020

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
28.02.2020 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 7.0) PDF [5,97 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 29.06.2020
28.02.2020 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [2,33 MB] 29.06.2020
28.02.2020 Kompletný materiál ZIP [9,73 MB] 29.06.2020

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
12.12.2019 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 6.0) PDF [5,97 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,14 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 9 - Slovník základných pojmov v oblasti VaI PDF [378 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 10 - Zoznam oprávnených prijímateľov v oblasti VaI PDF [398 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 11 - Skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti VaI PDF [474 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 12 - Popis základných rozdielov medzi 2007 – 2013 a 2014 – 2020 VaI PDF [450 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 13 - Prehľad národných projektov financovaných z OP VaV PDF [954 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 14 - Základné princípy pre budovanie výs.infraš. 2014 - 2020 PDF [515 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 15 - Základné princípy monitorovania a hodnotenia VaI PDF [402 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 16 - Štatistiky PDF [1,10 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 17 - Koncept využívania inštitútu partnerstva vo výsk. projektoch VaI PDF [489 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 18 - Komplementarity a synergie VaI s ostatnými programami EÚ a EÚS PDF [496 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 19 - Ex ante hodnotenie OP VaI PDF [630 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 20 - Stanovisko SEA OP VaI PDF [532 kB] 27.02.2020
12.12.2019 Príloha 21 - Obrázky, tabuľky a texty PDF [2,34 MB] 27.02.2020
12.12.2019 Kompletný materiál ZIP [7,46 MB] 27.02.2020

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
05.09.2018 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 5.1) PDF [4,10 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF [1,46 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,13 MB] 11.12.2019
05.09.2018 Kompletný materiál ZIP [6,43 MB] 11.12.2019

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
16.11.2017 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 4.0) PDF [4,01 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,39 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF [1,34 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,13 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Kompletný materiál ZIP [6,51 MB] 04.09.2018

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
15.11.2016 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 2.1) PDF [3,13 MB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [677 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [109 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [890 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [377 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [658 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF [236 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 7 - Mapy PDF [1,44 MB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [960 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Kompletný materiál ZIP [7,15 MB] 15.11.2017
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
28.10.2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 1.0) PDF [2,29 MB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [677 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [109 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [890 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [377 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [658 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF [236 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 7 - Mapy PDF [1,44 MB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [960 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Kompletný materiál ZIP [7,15 MB] 14.11.2016
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava