Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

Monitorovací výbor OPII schválil Komunikačnú stratégiu na roky 2014 – 2020 dňa 23. apríla 2015. Jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o podpore EÚ pre projekty v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti spolufinancované z OPII. Komunikácia je cielená na širokú verejnosť, ale aj na odborníkov a prijímateľov pomoci z OPII.

 

Dátum Názov Typ súboru   Stav
22.09.2020 Komunikačná stratégia OPII verzia 2.1 [1018 kB] Aktuálna
12.06.2020 Komunikačná stratégia OPII verzia 2.0 [1018 kB] 21.09.2020
01.12.2017 Komunikačná stratégia OPII verzia 1.1 [817 kB] 11.06.2020
23.04.2015 Komunikačná stratégia OPII [823 kB] 30.11.2017
23.04.2015 Communication Strategy OPII [603 kB] 30.11.2017
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava