Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZÁMERY NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Zámery národných projektov predkladá prijímateľ a schvaľuje ich riadiaci výbor. Zámery vypracováva prijímateľ iba pre tie projekty, ktoré plánuje realizovať ako národné (projekty s celkovými oprávnenými nákladmi neprevyšujúcimi 75 mil. Eur). Zámer poskytuje členom riadiaceho výboru rámcové informácie o plánovanom projekte, ktoré sú potrebné pre ich rozhodovanie o schválení zámeru. Riadiaci orgán pre OPII zverejňuje zámery národných projektov za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti o dôvodoch implementácie OPII prostredníctvom národných projektov, ich očakávaných cieľoch, výsledkoch a dopadoch. Vzor pre zámer národného projektu nájdete tu.

Súvisiace dokumenty:

Platnosť od

Názov

Typ

Veľkosť

Oblasť podpory

Prijímateľ

Platnosť

15.12.2023 Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji PDF [469 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
17.10.2023 Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - III. etapa PDF [1149 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
17.10.2023 Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, I/79 PDF [1370 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
17.10.2023 D1 Turany – Hubová, projektová príprava II. fáza PDF [1191 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
06.09.2023 Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, Depo Jurajov Dvor - stavebné práce PDF [1155 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Neaktuálna
06.09.2023 Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 PDF [495 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
06.09.2023 Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora PDF [563 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
08.08.2023 Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie PDF [619 kB] SAFE Ministerstvo hospodárstva SR Aktuálna
01.06.2023 Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry VOD v Bratislave PDF [1539 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktuálna
01.06.2023 Modernizácia Vajnorskej radiály PDF [1148 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktuálna
01.06.2023 Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa PDF [1031 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
01.06.2023 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji PDF [1548 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
18.04.2023 Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny PDF [450 kB] CARE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálna
18.04.2023 Digitálny príspevok pre žiakov UA PDF [659 kB] CARE Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Aktuálna
20.03.2023 Modernizácia Vajnorskej radiály, kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave PDF [1744 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Neaktuálna
20.12.2022 Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor - stavebné práce PDF [1336 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Neaktuálna
20.12.2022 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa PDF [1799 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
20.12.2022 Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) PDF [728 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
20.12.2022 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia PDF [1124 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
13.12.2022 Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) PDF [668 kB] informačná spoločnosť Slovenské národné múzeum Aktuálna
11.11.2022 Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce PDF [1240 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktuálna
11.11.2022 Modernizácia Vajnorskej radiály a kľúčových úsekov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave PDF [1776 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Neaktuálna
11.11.2022 Projektová dokumentácia ciest I. triedy PDF [4570 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
11.11.2022 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji PDF [1688 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
06.10.2022 Slovensko v mobile PDF [552 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Aktuálna
06.10.2022 Digitálny príspevok pre žiakov SR PDF [769 kB] informačná spoločnosť Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Aktuálna
06.10.2022 Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2 PDF [490 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálna
07.09.2022 D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač PDF [784 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
07.09.2022 Modernizácia ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock PDF [1361 kB] doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Aktuálna
07.09.2022 Technicko-bezpečnostná štúdia realizovateľnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu PDF [684 kB] doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Neaktuálna
07.09.2022 Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia PDF [1036 kB] doprava Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Aktuálna
07.09.2022 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji PDF [2005 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
07.09.2022 Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji PDF [638 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
03.08.2022 Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny PDF [503 kB] CARE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Neaktuálna
03.08.2022 Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska PDF [496 kB] CARE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Neaktuálna
27.06.2022 Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja PDF [1102 kB] doprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Aktuálna
27.06.2022 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v BB kraji PDF [979 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
27.06.2022 ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 PDF [676 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
04.05.2022 Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná PDF [2249 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Aktuálna
04.05.2022 Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova PDF [1943 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Aktuálna
15.03.2022 Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica PDF [750 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia PDF [854 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia PDF [801 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa PDF [1466 kB] doprava Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Aktuálna
15.03.2022 Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia PDF [1625 kB] doprava Mesto Prešov Aktuálna
15.03.2022 Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa PDF [1003 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 PDF [832 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 – 20 PDF [680 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
15.03.2022 Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji PDF [960 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
15.03.2022 Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v TT kraji, I/51 Biela Hora PDF [788 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
31.01.2022 Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia PDF [2651 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktuálna
31.01.2022 Národný register prístavných polôh a ich polygónov PDF [890 kB] doprava Dopravný úrad Neaktuálna
31.01.2022 Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava PDF [712 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Aktuálna
31.01.2022 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji PDF [713 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
31.01.2022 Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície vo verejnom prístave Bratislava PDF [1044 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Neaktuálna
31.01.2022 Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS PDF [907 kB] doprava Dopravný úrad Aktuálna
06.12.2021 Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby PDF [950 kB] doprava Dopravný úrad Aktuálna
06.12.2021 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť PDF [783 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Neaktuálna
06.12.2021 Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 2. etapa PDF [1010 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
06.12.2021 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji PDF [1966 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
02.11.2021 Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja PDF [1410 kB] doprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Neaktuálna
02.11.2021 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť PDF [663 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
07.10.2021 ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ) PDF [735 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
07.10.2021 Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty" PDF [689 kB] doprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Aktuálna
07.10.2021 Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806 PDF [691 kB] doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik Neaktuálna
07.10.2021 Zabezpečenie prieskumu a zamerania nevybuchnutej munície v lokalite Zimného prístavu PDF [1043 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Neaktuálna
07.10.2021 Havarijné prostriedky pre verejné prístavy Bratislava a Komárno PDF [1144 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Aktuálna
07.10.2021 Návrh distribúcie energií vo verejnom prístave Komárno PDF [887 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Neaktuálna
07.10.2021 Štúdia realizovateľnosti Výroba a distribúcia vodíka vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava PDF [714 kB] doprava Verejné prístavy, a. s. Neaktuálna
07.10.2021 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa PDF [1072 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
07.10.2021 Projektová dokumentácia ciest I. triedy PDF [4558 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
07.10.2021 Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji PDF [1477 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
29.06.2021 Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno – Master plan Komárno PDF [904 kB] doprava Verejné prístavy, a.s. Aktuálna
29.06.2021 Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa PDF [1473 kB] doprava Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Neaktuálna
29.06.2021 Posúdenie vplyvov na životné prostredie projektu Bezpečnostná ochrana prístavov - predprojektová príprava, pre časť Monitorovací systém prístavov PDF [1129 kB] doprava Verejné prístavy, a.s. Aktuálna
29.06.2021 Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná PDF [756 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
29.06.2021 Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10 PDF [1240 kB] doprava Ministerstvo dopravy a výstavby SR Neaktuálna
29.06.2021 Trolejbusy pre Bratislavu PDF [1085 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktuálna
11.06.2021 Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe PDF [1055 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Aktuálna
07.05.2021 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť PDF [607 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
07.05.2021 Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké) PDF [519 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
07.05.2021 R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová (projektová príprava R3) PDF [565 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
07.05.2021 Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ (projektová príprava) PDF [404 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
07.05.2021 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia PDF [488 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
07.05.2021 Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia PDF [549 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
07.05.2021 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa PDF [549 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Aktuálna
07.05.2021 Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova PDF [549 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Neaktuálna
07.05.2021 Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia PDF [686 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna
07.05.2021 Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia PDF [667 kB] doprava Mesto Prešov Aktuálna
07.05.2021 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa PDF [884 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.02.2021 Modernizácia a doplnenie informačného a riadiaceho systému diaľnice (IRSD) na D1/D2 na území mesta Bratislava PDF [1084 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Aktuálna
26.02.2021 Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda PDF [695 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Aktuálna
26.02.2021 Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa PDF [715 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Aktuálna
26.02.2021 Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra PDF [3631 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Aktuálna
26.02.2021 Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná PDF [2329 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Neaktuálna
26.02.2021 Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho PDF [2002 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Aktuálna
26.02.2021 Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa PDF [1019 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.02.2021 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji PDF [952 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
26.02.2021 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji PDF [843 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.02.2021 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v PO a KE kraji PDF [2391 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.02.2021 Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji PDF [2466 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.02.2021 Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) PDF [653 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
26.02.2021 ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR PDF [649 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
26.02.2021 ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS) PDF [758 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
01.-11.12.2020 Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica PDF [667 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Zvýšenie bezpečnosti - doplnenie bezpečnostných záchytných zariadení - tunel Bôrik, tunel Šibenik a tunel Sitina PDF [2681 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš PDF [800 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava – Trnava / D1 Trnava – Bratislava PDF [598 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec PDF [647 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Diaľnica D1: Trnava - križovatka Lúka - Zvýšenie bezpečnosti dopravy v úseku Horná Streda - križovatka Lúka PDF [714 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Zvýšenie bezpečnosti a doplnenie technologického vybavenia tunela Bôrik a priľahlých diaľničných úsekov PDF [912 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra PDF [793 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava Neaktuálna
01.-11.12.2020 Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM – Danube Rehabilitation Measures) PDF [796 kB] doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Aktuálna
01.-11.12.2020 ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 PDF [680 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 – 10 PDF [683 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Boleráz – Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 PDF [697 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
01.-11.12.2020 Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 PDF [702 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 PDF [751 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Nižná Myšľa – Ruskov, modernizácia koľaje č. 2 PDF [592 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Telgárt – Červená Skala, modernizácia železničného zvršku PDF [597 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
01.-11.12.2020 Projekty hornej Nitry (projektová príprava R2) PDF [680 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Neaktuálna
01.-11.12.2020 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa PDF [989 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
01.-11.12.2020 Projektová dokumentácia ciest I. triedy, 2.etapa PDF [1501 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
01.-11.12.2020 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji PDF [1412 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
01.-11.12.2020 Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji PDF [1002 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
28.07.2020 Električky pre Bratislavu PDF [881 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Trolejbusy pre Bratislavu PDF [980 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov dvor – stavebné práce PDF [1652 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné práce PDF [1391 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť PDF [624 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapa PDF [967 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel PDF [753 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 PDF [943 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť PDF [646 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť PDF [700 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec (projektová príprava D1) PDF [833 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6 pruh (projektová príprava D1) PDF [879 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 PDF [1090 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
28.07.2020 D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3) PDF [578 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Aktualizácia Štúdie realizovateľnosti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Košice PDF [660 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 I/66 Krupina - obchvat (projektová príprava) PDF [791 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Aktuálna
28.07.2020 Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) PDF [997 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
28.07.2020 Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia PDF [680 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
28.07.2020 Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, modernizácia koľaje č. 1, 2 PDF [823 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
28.07.2020 ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 PDF [833 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
28.07.2020 ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku PDF [774 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Neaktuálna
28.07.2020 ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 PDF [804 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
28.07.2020 ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2 PDF [833 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
28.07.2020 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa PDF [1653 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
28.07.2020 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom PDF [816 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
28.07.2020 Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota PDF [1165 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
28.07.2020 Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji PDF [877 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
09.03.2020 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa PDF [855 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Neaktuálna
09.03.2020 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa PDF [870 kB] doprava Dopravný podnik Bratislava, a.s. Aktuálna
09.03.2020 DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť PDF [1239 kB] doprava Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Neaktuálna
09.03.2020 DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia PDF [1150 kB] doprava Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Aktuálna
09.03.2020 Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia PDF [1094 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna
09.03.2020 Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia PDF [1011 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna
09.03.2020 Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline PDF [739 kB] doprava Mesto Žilina Aktuálna
09.03.2020 Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline PDF [675 kB] doprava Mesto Žilina Aktuálna
09.03.2020 Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806 PDF [654 kB] doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Neaktuálna
09.03.2020 Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia PDF [897 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
09.03.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť PDF [714 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Neaktuálna
09.03.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť PDF [701 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
09.03.2020 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť PDF [711 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna
23.01.2020 Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov PDF [490 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra SR Aktuálna
23.01.2020 Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie PDF [757 kB] informačná spoločnosť Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Aktuálna
13.12.2019

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

PDF [1230 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Neaktuálna
13.12.2019

Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

PDF [793 kB] doprava Hlavné mesto SR Bratislava  Neaktuálna 
13.12.2019

DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov – projektová dokumentácia

PDF [1204 kB] doprava  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  Neaktuálna 
13.12.2019

DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov

PDF [818 kB] doprava  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Aktuálna
13.12.2019

Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarne – projektová dokumentácia

PDF [1082 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna
13.12.2019

Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia

PDF [1134 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna 
13.12.2019

Mesto Prešov, Jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia

PDF [1065 kB] doprava Mesto Prešov Aktuálna
13.12.2019

Mesto Prešov, Modernizácia trolejového vedenia na Solivarskej ulici - realizácia

PDF [1218 kB] doprava Mesto Prešov Neaktuálna 
13.12.2019

Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava

PDF [1299 kB] doprava Verejné prístavy, a.s. Aktuálna 
13.12.2019

Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa

PDF [770 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky  Neaktuálna
13.12.2019

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (projektová príprava R1)

PDF [771 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Neaktuálna
13.12.2019

Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany, aktualizácia štúdie realizovateľnosti (projektová príprava)

PDF [697 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
13.12.2019

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa

PDF [2163 kB]  doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna 
13.12.2019

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár

PDF [905 kB]  doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
13.12.2019

I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba

PDF [820 kB] doprava Slovenská správa ciest  Neaktuálna
13.12.2019

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa

PDF [1178 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
13.12.2019

Projektová dokumentácia ciest I. triedy

PDF [4240 kB] doprava Slovenská správa ciest  Neaktuálna
19.11.2019

I/68 Plavnica, preložka cesty

PDF [789 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.09.2019

Rýchlostný ťah R1 Banská Bystrica – Ružomberok a rýchlostný ťah R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti

PDF [563 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
26.09.2019

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa

PDF [1469 kB] doprava Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Aktuálna
26.09.2019

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa

PDF [1441 kB] doprava Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Neaktuálna
26.09.2019

DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa

PDF [1094 kB] doprava Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Aktuálna
26.09.2019

Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2)

PDF [812 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Neaktuálna
26.09.2019

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji – 2.etapa

PDF [871 kB] doprava Slovenská správa ciest  Aktuálna
26.09.2019

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2. etapa

PDF [1479 kB] doprava Slovenská správa ciest  Neaktuálna
26.09.2019

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa

PDF [748 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.09.2019

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa

PDF [833 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
26.09.2019

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa

PDF [913 kB] doprava Slovenská správa ciest  Neaktuálna
26.09.2019

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom

PDF [817 kB] doprava Slovenská správa ciest  Neaktuálna
26.09.2019

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji

PDF [2459 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
08.07.2019

Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách

PDF [656 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Aktuálna 
08.07.2019

Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

PDF [670 kB] doprava Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Neaktuálna
08.07.2019

Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline

PDF [736 kB] doprava Mesto Žilina Neaktuálna
08.07.2019 

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia

PDF [1122 kB] doprava Mesto Košice Aktuálna
08.07.2019

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

PDF [1436 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
08.07.2019

Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR

PDF [834 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
08.07.2019

I/75 Šaľa – obchvat

PDF [986 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
08.07.2019

I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek

PDF [697 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
08.07.2019

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa

PDF [1300 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
08.07.2019

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa

PDF [782 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
08.07.2019

Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa

PDF [1010 kB] doprava Slovenská správa ciest  Aktuálna
01.07.2019

Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR

PDF [532 kB]  informačná spoločnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  Aktuálna 
01.07.2019

Zvýšenie dostupnosti eZdravia (Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud)

PDF  [818 kB] informačná spoločnosť Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna
12.06.2019

Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR

PDF [704 kB] informačná spoločnosť  Ministerstvo spravodlivosti SR  Aktuálna  
12.06.2019

Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU)

PDF [839 kB] informačná spoločnosť  Štatistický úrad Slovenskej republiky  Aktuálna  
12.06.2019

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

PDF [924 kB] informačná spoločnosť  Finančné riaditeľstvo SR  Aktuálna  
12.06.2019

Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry

PDF [658 kB] informačná spoločnosť  Ministerstvo životného prostredia SR Aktuálna  
12.06.2019

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

PDF [887 kB] informačná spoločnosť  Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna  
12.06.2019

Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS ÚRPO)

PDF [1320 kB] informačná spoločnosť  Ministerstvo zdravotníctva SR Aktuálna  
12.06.2019

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1

PDF [489 kB] informačná spoločnosť  Ministerstvo vnútra SR Aktuálna  
12.06.2019

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2

PDF [488 kB] informačná spoločnosť  Ministerstvo vnútra SR Aktuálna  
12.06.2019

Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy

PDF [1219 kB] informačná spoločnosť  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna  
12.06.2019

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 1

PDF [524 kB] informačná spoločnosť  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna
12.06.2019

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti - Fáza 2

PDF [517 kB] informačná spoločnosť  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna
25.04.2019

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)

PDF [941 kB] informačná spoločnosť Sociálna poisťovňa  Aktuálna 
25.04.2019

Živnostenský register

PDF [627 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Aktuálna 
25.04.2019

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR

PDF [619 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Aktuálna 
25.04.2019

Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – Fáza 2: Dátový projekt

PDF [670 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo hospodárstva SR  Aktuálna 
25.04.2019

Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory

PDF [537 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna 
25.04.2019

Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov

PDF [504 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna 
21.02.2019

Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)

PDF [1237 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna 
21.02.2019

Digitálny Ekosystém Inklúzie

PDF  [1195 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Aktuálna 
21.02.2019

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 

PDF [777 kB] informačná spoločnosť Slovenská inšpekcia životného prostredia  Aktuálna
21.02.2019 Pamiatkový informačný systém  PDF [541 kB]  informačná spoločnosť Pamiatkový úrad SR Aktuálna 
21.02.2019

Systém verejného obstarávania

PDF [569 kB] informačná spoločnosť Úrad pre verejné obstarávanie  Aktuálna
21.02.2019

Register zbraní a streliva (RZaS)

PDF [728 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálna
30.01.2019

Projektová dokumentácia obchvatov miest

PDF [655 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
17.12.2018

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie

PDF [1138 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Aktuálna
17.12.2018

Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

PDF [728 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálna
17.12.2018

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže

PDF [724 kB] informačná spoločnosť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Aktuálna
17.12.2018

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

PDF [1025 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  Aktuálna
17.12.2018

Online procesy eZdravia

PDF [769 kB] informačná spoločnosť Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna
17.12.2018

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

PDF [742 kB] informačná spoločnosť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Aktuálna
17.12.2018

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)

PDF [727 kB] informačná spoločnosť Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna
12.12.2018

Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste

PDF [862 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
12.12.2018

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III. časť

PDF [681 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Aktuálna
12.12.2018

I/68 Plavnica, preložka cesty

PDF [793 kB] doprava Slovenská správa ciest Neaktuálna
12.12.2018 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji PDF [1353 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
11.10.2018

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

PDF [693 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 

PDF [731 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 Redizajn siete GOVNET  PDF [522 kB] informačná spoločnosť Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Aktuálna
11.10.2018 Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva PDF [746 kB] informačná spoločnosť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu  PDF [642 kB] informačná spoločnosť Kancelária najvyššieho súdu Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím PDF [665 kB] informačná spoločnosť Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Aktuálna
11.10.2018 Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“(JPPÚS) PDF [1148 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Aktuálna
20.09.2018

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava

PDF [915 kB]  doprava Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Aktuálna
26.07.2018

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

PDF [646 kB]   informačná spoločnosť  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  Aktuálna 
26.07.2018

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PDF [707 kB]  informačná spoločnosť  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
26.07.2018

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

PDF [727 kB]  informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
26.07.2018

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

PDF [790 kB]  informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
04.07.2018

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce

PDF [1493 kB]  doprava Dopravný podnik Bratislava, a. s. Aktuálna
04.07.2018 Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce PDF [1412 kB]  doprava Dopravný podnik Bratislava, a. s. Aktuálna
04.07.2018  Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia PDF [1124 kB]  doprava Mesto Košice Neaktuálna
04.07.2018 Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, PD PDF [847 kB]  doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Aktuálna

04.07.2018

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, PD

PDF [1129 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Neaktuálna

04.07.2018

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky

PDF [925 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

04.07.2018

Križovatka I/9 Žiar nad Hronom, PD

PDF [757 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Neaktuálna

04.07.2018

Križovatka I/16 Rimavská Sobota, PD

PDF [761 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Neaktuálna

04.07.2018

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025), PD

PDF [886 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Neaktuálna

02.05.2018

Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní - v správe a majetku NDS

PDF [751 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Aktuálna

02.05.2018

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava

PDF [795 kB] doprava Verejné prístavy, a. s.

Aktuálna

02.05.2018

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“

PDF [1038 kB] doprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Aktuálna

02.05.2018

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava

PDF [887 kB] doprava  Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji

Neaktuálna

02.05.2018

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

PDF [979 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa

PDF [765 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa

PDF [805 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa

PDF [869 kB] doprava  Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia obchvatov miest

PDF [688 kB] doprava  Slovenská správa ciest

Neaktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa

 PDF [1083 kB]  doprava  Slovenská správa ciest Aktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách  I. triedy 1. etapa

PDF [1003 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

19.04.2018

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

PDF [808 kB] 

informačná spoločnosť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Aktuálna

19.04.2018

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

PDF [1258 kB]  informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Aktuálna

19.04.2018

Zavedenie služieb Platform as a Service

PDF  [820 kB]

informačná spoločnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Aktuálna

19.04.2018

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

PDF [951 kB]  informačná spoločnosť NASES Aktuálna

12.12.2017

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne

PDF  [780 kB]

informačná spoločnosť

Sociálna poisťovňa

Aktuálna

12.12.2017

Centrálny informačný systém štátnej služby

 PDF   [465 kB]

informačná spoločnosť

NASES

Aktuálna

12.12.2017

Informačný systém Centra právnej pomoci PDF  [817 kB]

informačná spoločnosť

Centrum právnej pomoci  

Aktuálna

12.12.2017

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie PDF  [871 kB]

informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Aktuálna

12.12.2017

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa PDF  [726 kB]

informačná spoločnosť

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska  

Aktuálna

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava