Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZOZNAM VEĽKÝCH PROJEKTOV

Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013), ktorý prispieva k tematickému cieľu na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach (v zmysle čl. 9 ods. 7 všeobecného nariadenia) a ktorého celkové oprávnené náklady presahujú 75 miliónov eur. V prípade fázovaných projektov sa za veľký projekt považuje aj projekt, ktorého celkové výdavky presahujú 50 miliónov eur.

 

Zoznam veľkých projektov OPII:
 

Platnosť od Názov Typ súboru Veľkosť Platnosť do
13.12.2021 Zoznam veľkých projektov OPII v. 11.0 PDF [210 kB] Aktuálna
13.12.2021 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 9.1 PDF [206 kB] ----
05.05.2021 Zoznam veľkých projektov OPII v. 9.1 PDF [213 kB] Ukončená
12.12.2021
05.05.2021 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 9.0 PDF [192 kB] ----
23.09.2020 Zoznam veľkých projektov OPII v. 9.0 PDF [301 kB] Ukončená
04.05.2021
23.09.2020 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 3.0 PDF [383 kB]     ----
26.07.2017 Zoznam veľkých projektov OPII v. 3.0 PDF [301 kB] Ukončená
22.09.2020
26.07.2017 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.3 PDF [351 kB] ----
26.10.2016 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.3 PDF [217 kB] Ukončená
25.07.2017
26.10.2016 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.2 PDF [191 kB] ----
01.03.2016 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.2 PDF [216 kB] Ukončená
25.10.2016
01.03.2016 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.1 PDF [200 kB] ----
24.08.2015 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.1 PDF [142 kB] Ukončená
29.02.2016
24.08.2015 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.0 PDF [146 kB] ----
28.10.2014 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.0 PDF [139 kB] Ukončená
23.08.2015
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava