Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-143-6.2-SSC-IBB
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-143-6.2-SSC-IBB Cestná doprava SSC 15.12.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-146-3.1-DPB-MUZ3VOKR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-146-3.1-DPB-MUZ3VOKR Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 14.12.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 14.12.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-140-4.1-VV-GAB
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-140-4.1-VV-GAB Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 04.11.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-123-4.1-SVP-DAREM
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-123-4.1-SVP-DAREM Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 13.08.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-138-5.1-ZSR-SASTINKUTY
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-138-5.1-ZSR-SASTINKUTY Železničná doprava ŽSR 05.08.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-139-6.2-SSC-MOSTBB2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-139-6.2-SSC-MOSTBB2 Cestná doprava SSC 03.08.2022 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-136-6.2-SSC-BEZBIHO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-136-6.2-SSC-BEZBIHO Cestná doprava SSC 14.07.2022 aktuálne

Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD - zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 11.08.2022 aktuálne
Vyzvanie OPII-133-3.1-DPB-MDDBAPD Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 10.06.2022 10.08.2022

Vyzvanie č. OPII-137-5.1-ŽSR-PRJE1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-137-5.1-ŽSR-PRJE1 Železničná doprava ŽSR 08.06.2022 28.12.2022

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava