Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŽONFP V RÁMCI OPII

Žiadosť o poskytnutie NFP - dokument, pozostávajúci z formulára žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP.

 

Rok 2024

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2024)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
30.6.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2024 pdf PDF [555kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2024 csv CSV [65kB]
31.5.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2024 pdf PDF [555kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2024 csv CSV [65kB]
30.4.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2024 pdf PDF [555kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2024 csv CSV [65kB]
31.3.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2024 pdf PDF [555kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2024 csv CSV [65kB]
29.2.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2024 pdf PDF [555kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2024 csv CSV [65kB]
31.1.2024 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2024 pdf PDF [554kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2024 csv CSV [65kB]

 

Rok 2023

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2023)

 

 

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2023 pdf PDF [553kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2023 csv CSV [70kB]
30.11.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2023 pdf PDF [551kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2023 csv CSV [63kB]
31.10.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2023 pdf PDF [547kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2023 csv CSV [68kB]
30.9.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2023 pdf PDF [544kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2023 csv CSV [67kB]
31.8.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2023 pdf PDF [541kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2023 csv CSV [66kB]
31.7.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2023 pdf PDF [537kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2023 csv CSV [65kB]
30.6.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2023 pdf PDF [537kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2023 csv CSV [65kB]
31.5.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2023 pdf PDF [534kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2023 csv CSV [65kB]
30.4.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2023 pdf PDF [534kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2023 csv CSV [65kB]
31.3.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2023 pdf PDF [533kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2023 csv CSV [64kB]
28.2.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2023 pdf PDF [531kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2023 csv CSV [64kB]
31.1.2023 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2023 pdf PDF [527kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2023 csv CSV [63kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII 

Neschválené žiadosti o NFP za prioritné osi 1 až 8.  pdf  [508kB]

 

Rok 2022

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2022)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2022 pdf PDF [525kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2022 csv CSV [62kB]
30.11.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2022 pdf PDF [521kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2022 csv CSV [59kB]
31.10.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2022 pdf PDF [518kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2022 csv CSV [58kB]
30.9.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2022 pdf PDF [517kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2022 csv CSV [58kB]
31.8.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2022 pdf PDF [510kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2022 csv CSV [59kB]
31.7.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2022 pdf PDF [514kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2022 csv CSV [58kB]
30.6.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2022 pdf PDF [506kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2022 csv CSV [56kB]
31.5.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2022 pdf PDF [496kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2022 csv CSV [54kB]
30.4.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2022 pdf PDF [490kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2022 csv CSV [52kB]
31.3.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2022 pdf PDF [485kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2022 csv CSV [50kB]
28.2.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2022 pdf PDF [482kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2022 csv CSV [37kB]
31.1.2022 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2022 pdf PDF [479kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2022 csv CSV [48kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2022)

Neschválené žiadosti o NFP za prioritné osi 1 až 8.  pdf  [508kB]

 

Rok 2021

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2021)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2021 pdf PDF [479kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2021 csv CSV [51kB]
30.11.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2021 pdf PDF [476kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2021 csv CSV [47kB]
31.10.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2021 pdf PDF [475kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2021 csv CSV [47kB]
30.9.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2021 pdf PDF [471kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2021 csv CSV [46kB]
31.8.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2021 pdf PDF [470kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2021 csv CSV [46kB]
31.7.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2021 pdf PDF [466kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2021 csv CSV [45kB]
30.6.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2021 pdf PDF [463kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2021 csv CSV [44kB]
31.5.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2021 pdf PDF [875kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2021 csv CSV [189kB]
30.4.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2021 pdf PDF [873kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2021 csv CSV [189kB]
31.3.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2021 pdf PDF [868kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2021 csv CSV [188kB]
28.2.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2021 pdf PDF [859kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2021 csv CSV [186kB]
31.1.2021 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2021 pdf PDF [846kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2021 csv CSV [181kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2021)

K 30. 12. 2021 RO OPII eviduje 33 neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Neschválené žiadosti o NFP za prioritné osi 1 až 8.  pdf  [508kB]

 

Rok 2020

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2020)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2020 pdf PDF [845kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za december 2020 csv CSV [181kB]
30.11.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2020 pdf PDF [837kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za november 2020 csv CSV [180kB]
31.10.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2020 pdf PDF [834kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za október 2020 csv CSV [179kB]
30.9.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2020 pdf PDF [826kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za september 2020 csv CSV [176kB]
31.8.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2020 pdf PDF [823kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za august 2020 csv CSV [172kB]
31.7.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2020 pdf PDF [822kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za júl 2020 csv CSV [172kB]
30.6.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2020 pdf PDF [819kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za jún 2020 csv CSV [165kB]
31.5.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2020 pdf PDF [798kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za máj 2020 csv CSV [166kB]
30.4.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2020 pdf PDF [751kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za apríl 2020 csv CSV [154kB]
31.3.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2020 pdf PDF [742kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za marec 2020 csv CSV [152kB]
29.2.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2020 pdf PDF [733kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za február 2020 csv CSV [125kB]
31.1.2020 Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2020 pdf PDF [678kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII za január 2020 csv CSV [125kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2020)

K 31. 12. 2020 RO OPII eviduje 11 neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Číslo projektu Názov projektu Prijímateľ Odborný hodnotiteľ Dátum zamietnutia
NFP311070S997 WIFI pre Teba - obec Belá nad Cirochou Obec Belá nad Cirochou   1. 4. 2019
NFP311070T119 WIFI pre teba v Brezne Mesto Brezno Ing. Ján Tuška
Ing. Jozef Uriga
23. 4. 2019
NFP311070ADC5 Zvýšenie úrovne informačnej bezpečnosti MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Samuel Esterka
Ing. Michal Papučík
18. 3. 2020
NFP311070AA20 Zvýšenie efektívnosti využívania energetických údajov za účelom úspory financií v budovách verejnej správy Technická univerzita v Košiciach Ing. Samuel Esterka
Ing. Ján Kuruc
Ing. Tomáš Vrábel
12. 10. 2020
NFP311080AA05 Natívne spoty v TV a rozhlase Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Milan Mečár
Ing. Silvia Vilhanová
25. 9. 2020
NFP311070Z503 Malé zlepšenia eGov služieb SPF Slovenský pozemkový fond   16. 10. 2020
NFP311070ATP3 Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo Mesto Kolárovo   29. 9. 2020
NFP311070ATU4 Moderné technológie v Bytči - Podpora budovania inteligentného mesta Bytča Mesto Bytča   2. 10. 2020
NFP311070AHA5 Podpora a rozvoj hybridných cloudových služieb Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky   11. 11. 2020
NFP311070AHT5 Analýza a návrh migrácie do vládneho cloudu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky   20. 11. 2020
NFP311070AIA8 Dynamický architektonický model governmentu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky   20. 11. 2020

 

Rok 2019

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2019)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [678kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [125kB]
30.11.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [651kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [112kB]
31.10.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [622 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [96 kB]
30.09.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [577 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [91 kB]
31.08.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [572 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [87 kB]
31.07.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [530 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [86 kB]
30.06.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [503 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [86 kB]
31.05.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [473 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [64 kB]
30.04.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [457 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [60 kB]
31.03.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [418 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [52 kB]
28.02.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [369 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [41 kB]
31.01.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [334 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [33 kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2019)

K 31. 12. 2019 RO OPII eviduje 2 neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Číslo projektu Názov projektu Prijímateľ Odborný hodnotiteľ Dátum zamietnutia
NFP311070S997 WIFI pre Teba - obec Belá nad Cirochou Obec Belá nad Cirochou   1.4.2019
NFP311070T119 WIFI pre teba v Brezne Mesto Brezno

Ing. Ján Tuška

Ing. Jozef Uriga

23.4.2019

 

 

Rok 2018

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2018)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [320 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [29 kB]
30.11.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [318 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [29 kB]
31.10.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [311 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [27 kB]
30.09.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [307 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [27 kB]
31.08.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [302 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [26 kB]
31.07.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [299 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [24 kB]
30.06.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [300 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [24 kB]
31.05.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [295 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [23 kB]
30.04.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [289 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [22 kB]
31.03.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [288 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [18 kB]
28.02.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [284 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [17 kB]
31.01.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [282 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [17 kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2018)
K 31. 12. 2018 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 

 

Rok 2017

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2017)

Dátum Názov Typ súboru  Veľkosť
31.12.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [280 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [16 kB]
30.11.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [277 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [16 kB]
31.10.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [275 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [15 kB]
30.09.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII  PDF [272 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [14 kB]
31.08.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [270 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [13 kB]
31.07.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [265 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
30.06.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [265 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.05.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
30.04.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.03.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
28.02.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.01.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [340 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2017)
K 31. 12. 2017 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Rok 2016

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2016)

 

Dátum Názov Typ súboru  
31.12.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [8 kB]
30.11.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [330 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.10.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [328 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
30.09.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [327 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.08.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [323 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.07.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [322 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
30.06.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [317 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [4,82 kB]
31.05.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [308 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [3,16 kB]
30.04.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [198 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [3,31 kB]
31.03.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [195 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [2,99 kB]
29.02.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [190 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [2,04 kB]
31.01.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [186 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [1,05 kB]


ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2016)
Za rok 2016 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).


Rok 2015

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2015)

 

 

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [185 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [907 B]
30.11.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [173 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.10.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [173 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
30.09.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [175 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.08.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [174 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.07.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [174 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
30.06.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [175 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]


ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2015)
Za rok 2015 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

 

 






Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava