Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy a výstavby SR.


Štatút MV OPII:
Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
23. 1. 2015 Štatút MV OPII PDF [244 kB]
26. 11. 2015 Dodatok č. 1 k Štatútu MV OPII PDF [249 kB]
12. 8. 2016 Dodatok č. 2 k Štatútu MV OPII PDF [267 kB]
28. 11. 2017 Dodatok č. 3 k Štatútu MV OPII PDF [420 kB]
28. 4. 2018 Dodatok č. 4 k Štatútu MV OPII PDF [352 kB]
19. 12. 2019 Dodatok č. 5 k Štatútu MV OPII PDF [289 kB]
22. 9. 2020 Dodatok č. 6 k Štatútu MV OPII PDF [291 kB]
15. 6. 2021 Dodatok č. 7 k Štatútu MV OPII PDF [191 kB]
15. 6. 2021 Štatút MV OPII - Konsolidované znenie PDF [317 kB]


Rokovací poriadok MV OPII:
Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
23. 1. 2015 Rokovací poriadok MV OPII PDF [249 kB]
12. 8. 2016 Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku MV OPII PDF [249 kB]
28. 11. 2017 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV OPII PDF [395 kB]
28. 4. 2018 Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV OPII PDF [429 kB]
15. 6. 2021 Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku MV OPII PDF [197 kB]
15. 6. 2021 Rokovací poriadok MV OPII - Konsolidované znenie PDF [318 kB]Zoznam členov MV OPII:
»  Zoznam členov MV OPIIPDF  [217 kB]   


Zoznam komisií zriadených pri MV OPII:
»  Zoznam komisií pri MV OPII   PDF  [225 kB]


Zasadnutia MV OPII:

Dátum konania Názov Typ Veľkosť
07. 11. 2023 Zápisnica – 16. rokovanie MV OPII (07.11.2023) PDF [369 kB]
25. 07 - 07. 08. 2023 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (25. 07 - 07. 08. 2023) PDF [293 kB]
25. 07 - 07. 08. 2023 Uznesenie MV OPII/2023/5 PDF [236 kB]
29. 05. 2023 Zápisnica – 15. rokovanie MV OPII (29.05.2023) PDF [457 kB]
29. 05. 2023 Uznesenie MV OPII/2023/3-4 PDF [239 kB]
12. - 18. 04. 2023 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (12. - 18. 04. 2023) PDF [300 kB]
12. - 18. 04. 2023 Uznesenie MV OPII/2023/2 PDF [237 kB]
01. - 07. 02. 2023 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (01. – 07. 02. 2023) PDF [307 kB]
01. - 07. 02. 2023 Uznesenie MV OPII/2023/1 PDF [230 kB]
01. - 02. 12. 2022 Zápisnica – 14. rokovanie MV OPII (01.-02. 12. 2022) PDF [434 kB]
01. - 02. 12. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/8 PDF [206 kB]
12. - 18. 10. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (12. – 18. 10. 2022) PDF [280 kB]
12. - 18. 10. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/7 PDF [208 kB]
02. - 08. 09. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (02. – 08. 09. 2022) PDF [284 kB]
02. - 08. 09. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/6 PDF [207 kB]
27. 07. - 02. 08. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (27. 07. – 02. 08. 2022) PDF [287 kB]
27. 07. - 02. 08. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/5 PDF [208 kB]
30. 06. - 14. 07. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (30. 06. – 14. 07. 2022) PDF [280 kB]
30. 06. - 14. 07. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/4 PDF [206 kB]
24. 5. 2022 Zápisnica – 13. rokovanie MV OPII (24. 5. 2022) PDF [374 kB]
24. 5. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/3 PDF [215 kB]
29. 4. - 5. 5. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (29.4. – 5. 5. 2022) PDF [278 kB]
29. 4. - 5. 5. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/2 PDF [208 kB]
18. - 24. 3. 2022 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (18. – 24. 3. 2022) PDF [314 kB]
18. - 24. 3. 2022 Uznesenie MV OPII/2022/1 PDF [211 kB]
16. 12. 2021 Zápisnica – mimoriadne rokovanie MV OPII (16.12.2021) PDF [321 kB]
16. 12. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/10 PDF [206 kB]
2. - 8. 12. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (2. – 8.12.2021) PDF [296 kB]
2. - 8. 12. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/9 PDF [212 kB]
24.11. - 07. 12. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (24.11. – 07.12.2021) PDF [278 kB]
24.11. - 07. 12. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/8 PDF [207 kB]
22. - 28. 10. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (22. – 28. 10. 2021) PDF [276 kB]
22. - 28. 10. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/7 PDF [205 kB]
8. - 14. 10. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (8. – 14. 10. 2021) PDF [276 kB]
8. - 14. 10. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/6 PDF [206 kB]
10. - 15. 6. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (10. – 15. 6. 2021) PDF [277 kB]
10. - 15. 6. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/5 PDF [204 kB]
28. 5. 2021 Zápisnica – 12. rokovanie MV OPII (28. 5. 2021) PDF [315 kB]
28. 5. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/4  PDF [213 kB]
19. - 30. 4. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (19. – 30. 4. 2021) PDF [847 kB]
19. - 30. 4. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/3  PDF [207 kB]
8. - 14. 4. 2021 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (8. – 14. 4. 2021) PDF [1413 kB]
8. - 14. 4. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/2 PDF [209 kB]
18. 3. 2021 Zápisnica – mimoriadne rokovanie MV OPII (18.3.2021) PDF [458 kB]
18. 3. 2021 Uznesenie MV OPII/2021/1 PDF [214 kB]
16. - 20. 11.​ 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (16. – 20. 11. 2020) PDF [294 kB]
16. - 20. 11.​ 2020 Uznesenie MV OPII/2020/12 PDF [210 kB]
18. - 25. 9. 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (18. – 25.09.2020)  PDF [1079 kB]
18. - 25. 9. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/11 PDF [182 kB]
07. - 21. 9. 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (07. – 21.09.2020) PDF [437 kB]
07. - 21. 9. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/10 PDF [293 kB]
29. 5. - 11. 6. 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (29.05. – 11.06.2020) PDF [541 kB]
29. 5. - 11. 6. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/8-9 PDF [390 kB]
29. 5. - 5. 6. 2020  Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (29.05. – 05.06.2020) PDF [2.3 MB]
29. 5. -  5. 6. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/7 PDF [189 kB]
13. - 27. 5. 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (13. – 27.05.2020) PDF [190 kB]
13. - 27. 5. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/6 PDF [397 kB]
02. - 13. 3. 2020 Zápisnica – rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (02. – 13.03.2020) PDF [443 kB]
02. - 13. 3. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/4 a 5 PDF [377 kB]
15. 1. 2020 Zápisnica – mimoriadne zasadnutie MV OPII (15.01.2020) PDF [3.4 MB]
15. 1. 2020 Uznesenie MV OPII/2020/1 až 3 PDF [567 kB]
19. 12. 2019 Zápisnica – mimoriadne zasadnutie MV OPII (19.12.2019) PDF [3.0 MB]
19. 12. 2019 Uznesenie MV OPII/2019/14 až 16 PDF [590 kB]
25. - 26. 11. 2019 Zápisnica – 11. zasadnutie MV OPII (25. - 26.11.2019) PDF [4.21 MB]
25. - 26.11.2019 Uznesenie MV OPII/2019/12 a 13 PDF [414 kB]
30. 10. 2019 Zápisnica – mimoriadne zasadnutie MV OPII (30.10.2019) PDF [4.1 MB]
30. 10. 2019 Uznesenie MV OPII/2019/9 až 11 PDF [546 kB]
17. - 18. 6. 2019 Zápisnica – 10. zasadnutie MV OPII (17. - 18.06.2019) PDF [8.2 MB]
17. - 18. 6. 2019 Uznesenie MV OPII/2019/3 až 8 PDF [1.1 MB]
17. 5. 2019 Zápisnica – mimoriadne zasadnutie MV OPII (17.05.2019) PDF [3.0 MB]
17. 5. 2019 Uznesenie MV OPII/2019/1 a 2 PDF [394 kB]
19. - 20. 11. 2018 Zápisnica – 9. zasadnutie MV OPII (19. - 20.11.2018) PDF [8.82 MB]
19. - 20. 11. 2018 Uznesenie MV OPII/2018/7 PDF [170 kB]
11. - 18. 9. 2018 Zápisnica – 11. rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (11. – 18.09.2018) PDF [441 kB]
11. - 18.09.2018 Uznesenie MV OPII/2018/6 PDF [197 kB]
4. 5. 2018 Zápisnica – 8. zasadnutie MV OPII (04.05.2018) PDF [6.99 MB]
4. 5. 2018 Uznesenie MV OPII/2018/4 a 5 PDF [370 kB]
4. 5. 2018 Prílohy zápisnice (prezentácie) PDF [101 MB]
20. - 27. 4. 2018 Zápisnica – 10. rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (20. – 27.04.2018) PDF [478 kB]
20. - 27. 4. 2018 Uznesenie MV OPII/2018/2 a 3 PDF [385 kB]
28.02. - 13. 3. 2018 Zápisnica – 9. rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (28.02. – 13.03.2018) PDF [485 kB]
28. 2. - 13. 3. 2018 Uznesenie MV OPII/2018/1 PDF [203 kB]
14. - 15. 12. 2017 Zápisnica – 7. zasadnutie MV OPII (14. - 15.12.2017) PDF [15,2 MB]
14. - 15.12.2017 Uznesenie MV OPII/2017/7 až 9 PDF [540 kB]
10.11. - 27.11.2017 Zápisnica – 8. rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (10. – 27.11.2017) PDF [589 kB]
10. 11. - 27. 11. 2017 Uznesenie MV OPII/2017/3 až 6 PDF [781 kB]
27. 6. - 28. 6. 2017 Zápisnica – 6. zasadnutie MV OPII (27. - 28.06.2017) PDF [6,81 MB]
27. 6. - 28. 6. 2017 Uznesenie MV OPII/2017/1 a 2 PDF [358 kB]
10. 11. – 25. 11. 2016 Zápisnica – 7. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (10.11. – 25.11.2016)
PDF [494 kB]
26. 11. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/7 PDF [199 kB]
11. 10. 2016 Zápisnica – 5. zasadnutie MV OPII (11.10.2016) PDF [1020 kB]
11. 10. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/6 PDF [175 kB]
19. 9. – 3. 10. 2016 Zápisnica – 6. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (19.09. – 03.10.2016)
PDF [459 kB]
4.  10. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/5 PDF [191 kB]
28. 7. – 11. 8. 2016 Zápisnica – 5. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (09. – 23.05.2016)
PDF [591 kB]
12. 8. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/3 a 4 PDF [392 kB]
9. 5. – 23. 5. 2016 Zápisnica – 4. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (09. – 23.05.2016)
PDF [454 kB]
24. 5. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/2 PDF [190 kB]
18. 4. 2016 Zápisnica – 4. zasadnutie MV OPII (18.04.2016) PDF [921 kB]
18. 4. 2016 Uznesenie MV OPII/2016/1 PDF [171 kB]
13. 11. – 25. 11. 2015 Zápisnica – 3. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (13. – 25.11.2015)
PDF [427 kB]
26. 11. 2015 Uznesenie MV OPII/2015/14 PDF [180 kB]
05. 11. 2015 Zápisnica - 3. zasadnutie MV OPII (05.11.2015) PDF [966 kB]
05.11.2015 Uznesenia MV OPII/2015/12 a 13 PDF [322 kB]
28. 10. – 11. 11. 2015 Zápisnica - 2. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (28.10. – 11.11.2015)
PDF [438 kB]
12.11.2015 Uznesenie MV OPII/2015/11 PDF [181 kB]
08.07. – 24.07.2015 Zápisnica - 1. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (08. – 24.07.2015)
PDF [968 kB]
25. 7. 2015 Uznesenia MV OPII/2015/7 až 10 PDF [664 kB]
23. 4. 2015 Zápisnica - 2. zasadnutie MV OPII (23.04.2015) PDF [661 kB]
23. 4. 2015 Uznesenia MV OPII/2015/5 a 6 PDF [324 kB]
23. 1. 2015 Zápisnica - 1. zasadnutie MV OPII (23.01.2015) PDF [743 kB]
23. 1. 2015 Uznesenia MV OPII/2015/1 až 4 PDF [668 kB] 

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava