Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝROČNÉ SPRÁVY

Obsah výročnej správy je určený vo vykonávacom nariadení Európskej komisie č. 2015/07. Výročná správa obsahuje údaje o implementácií OPII od 1. 1. do 31. 12. roku, ktorý predchádza roku predloženia správy. Výnimku tvorí správa predložená v roku 2016, ktorá obsahuje údaje za oba predchádzajúce roky 2014 aj 2015. Výročná správa je po schválení Monitorovacím výborom OPII predložená Európskej komisii.

Dátum Názov typ súboru Veľkosť
29.05.2023 Výročná správa o vykonávaní OPII 2022 RAR [5344 kB]
24.05.2022 Výročná správa o vykonávaní OPII 2021 RAR [6010 kB]
28.5.2021 Výročná správa o vykonávaní OPII 2020 RAR [4453 kB]
30.9.2020 Výročná správa o vykonávaní OPII 2019 RAR [2270 kB]
17.06.2019 Výročná správa o vykonávaní OPII 2018 RAR [2198 kB]
04.07.2018 Výročná správa o vykonávaní OPII 2017 [3126 kB]
04.07.2018 Prílohy k výročnej správe OPII 2017 RAR [2109 kB]
23.11.2017 Výročná správa o vykonávaní OPII 2016 [688 kB]
23.11.2017 Prílohy k výročnej správe OPII 2016 RAR [1926 kB]
01.08.2016 Výročná správa o vykonávaní OPII 2015 [552 kB]
01.08.2016 Prílohy k výročnej správe OPII 2015 RAR [1000 kB]

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava