Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VZOR ZÁMERU NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci každého projektu, ktorý má byť realizovaný ako národný projekt, je prijímateľ povinný predložiť riadiacemu orgánu vyplnený zámer národného projektu. Vzor je pre prijímateľa záväzný v celom jeho rozsahu. K príprave a realizácii národného projektu je možné pristúpiť iba v prípade, ak je národný projekt súčasťou zoznamu národných projektov vytvoreného na základe schválených zámerov národných projektov, ktoré boli schválené riadiacim výborom a zaradené do zoznamu národných projektov.

Bližšie informácie k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádzajú na www.mirri.gov.sk.

Súvisiace dokumenty:
 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
23.11.2017 Zámer národného projektu DOC [100 kB] Aktuálna
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava