Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE ODBORNÉHO HODNOTITEĽA PRE FÁZOVANÉ PROJEKTY

Je základný riadiaci dokument, ktorý upravuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre každého odborného hodnotiteľa. Cieľom príručky je oboznámiť odborných hodnotiteľov s ich povinnosťami, činnosťou a metodikou pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré splnili podmienky kontroly administratívneho overovania, ako aj s organizačným zabezpečením počas procesu odborného hodnotenia.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.mirri.gov.sk.


Súvisiace dokumenty k Príručke pre odborného hodnotiteľa fázovaných projektov OPII/PSK:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
19.03.2021 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII/PSK - fázované projekty, verzia 1.0

ZIP

[732 kB] Aktuálna

 

Súvisiace dokumenty k Príručke pre odborného hodnotiteľa fázovaných projektov OPD/OPII:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
28.04.2019 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 6.1

DOC

[235 kB] Aktuálna
01.11.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 6.0

DOC

[143 kB] Ukončená 27.04.2019
25.08.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 5.0

DOC

[125 kB] Ukončená 31.10.2018
06.02.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 4.0

DOC

[125 kB] Ukončená 24.08.2018
28.11.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 3.0

DOC

[140 kB] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 2.2

DOC

[212 kB] Ukončená 27.11.2017
25.11.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 2.1

DOC

[202 kB] Ukončená 07.03.2017
15.02.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 2.0

DOC

[192 kB] Ukončená 24.11.2016
22.08.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 1.0

DOC

[183 kB] Ukončená 14.02.2016
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava