Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA K OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV

Príručka obsahuje všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov a zoznam skupín oprávnených výdavkov pre jednotlivé Prioritné osi 1 – 6 a 8, vrátane pravidiel dokladovania a účtovného spracovania dokladov. Zverejnená je aj príručka pre Prioritnú os 15. Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.mirri.gov.sk.

Súvisiace dokumenty:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.09.2023 Príručka k oprávnenosti výdavkov PO 15 OPII, verzia 1 RAR [69 kB] Aktuálna
27.01.2023 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.7 RAR [817 kB] Aktuálna
12.01.2023 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.6 RAR [822 kB] Ukončená 26.01.2023
23.12.2022 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.5 RAR [828 kB] Ukončená 11.01.2023
17.06.2022 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.4 RAR [1,3 MB] Ukončená 22.12.2022
01.06.2022 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.3 RAR [996 kB] Ukončená 16.06.2022
15.06.2021 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.2 RAR [972 kB] Ukončená 31.05.2022
21.12.2020 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.1 RAR [482 kB] Ukončená 14.06.2021
14.12.2019 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 3.0 RAR [966 kB] Ukončená 20.12.2020
28.04.2019 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.9 DOC [850 kB] Ukončená 13.12.2019
14.12.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.8 DOC [511 kB] Ukončená 27.04.2019
25.08.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.7 DOC [511 kB] Ukončená 13.12.2018
13.06.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.6 DOC [1272 kB] Ukončená 24.08.2018
01.12.2017 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.5 DOC [1117 kB] Ukončená 12.06.2018
08.03.2017 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.4 DOC [1088 kB] Ukončená 30.11.2017
26.05.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.3 DOC [290 kB] Ukončená 07.03.2017
31.03.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.2 DOC [219 kB] Ukončená 25.05.2016
22.03.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.1 DOC [220 kB] Ukončená 30.03.2016
04.02.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.0 DOC [207 kB] Ukončená 21.03.2016
15.06.2015 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 1.0 DOC [222 kB] Ukončená 03.02.2016

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava