Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

METODIKA POSÚDENIA KLIMATICKÝCH ZMIEN

Metodická príručka predstavuje návod na komplexné riešenie problematiky posudzovania dopadov zmeny klímy na projekty dopravnej infraštruktúry v SR pri ich plánovaní a výstavbe. Metodika sa zaoberá komplexným posudzovaním rizík infraštruktúrnych projektov v sektore doprava z hľadiska zmeny klímy vrátane identifikácie, posúdenia a implementácie vhodných adaptačných opatrení zmierňujúcich zraniteľnosť a riziká danej dopravnej stavby. Je určená pre národné autority, projekčné spoločnosti a iné subjekty zainteresované do prípravy a realizácie infraštruktúrnych projektov v sektore doprava a jej podsektoroch pre účely systematického budovania odolnosti týchto infraštruktúrnych stavieb na zmenu klímy.

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
September 2018 Metodika posúdenia klimatických zmien  

[4 954 kB]
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava