Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU

Manuál je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti informovania a komunikácie. Jeho obsahom sú povinnosti v oblasti informovania a komunikácie o projektoch realizovaných za pomoci prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Logá na stiahnutie:
» Logá OPII a MD SR na stiahnutie RAR [51 MB]

Súvisiace dokumenty:
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
15.12.2021 Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 2.2 ZIP [264 kB] Aktuálna
15.12.2021 Dizajn manuál OPII - verzia 2.1 akt. PDF [9 586 kB] Aktuálna
01.07.2020 Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 2.1 PDF [807 kB] Ukončená 14.12.2021
01.07.2020 Dizajn manuál OPII - verzia 2.1 PDF [8 363 kB] Ukončená 14.12.2021
17.02.2020 Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 2.0 PDF [804 kB] Ukončená 30.7.2020
17.02.2020 Dizajn manuál OPII - verzia 2.0 PDF [5 292 kB] Ukončená 30.7.2020
02.01.2017 Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 1.1 PDF [471 kB] Ukončená 16.02.2020
02.01.2017 Dizajn manuál OPII - verzia 1.1 PDF [14.400 kB] Ukončená 16.02.2020
01.07.2016 Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 1.0 PDF [529 kB] Ukončená 01.01.2017
01.07.2016 Dizajn manuál OPII - verzia 1.0 PDF [15.300 kB] Ukončená 01.01.2017

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava