Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VIDEO GALÉRIA REALIZÁCIÍ PROJEKTOV

 


INFORMAČNÁ KAMPAŇ 2020


 


PRERÁŽKA TUNELA ŽILINA (zdroj: NDS)

 


SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE R2 RUSKOVCE - PRAVOTICE (zdroj: NDS)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava