Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (15. decembra 2023)

Ministerstvo dopravy vďaka eurofondom zafinancovalo modernizáciu trate od Tomášikovej ulice po Zlaté Piesky. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra išlo na celý projekt 24 miliónov eur. Električky budú už od pondelka znovu jazdiť medzi Tomášikovou ulicou a Depom Jurajov Dvor, pokračovanie trate smerom na Zlaté Piesky bude hotové na budúci rok.

 „Modernizáciu tratí verejnej dopravy a obnovu vozového parku v hlavnom meste považujeme na Ministerstve dopravy za kľúčovú pri zlepšovaní dopravnej situácie v Bratislave. Uvedomujeme si, že denný nápor individuálnej dopravy na mestské komunikácie znížime iba tak, že ponúkneme cestujúcej verejnosti atraktívnu a spoľahlivú verejnú dopravu, ktorá navyše šetrí životné prostredie. Práve modernizácia električkovej trate na Vajnorskej ulici je toho dobrým príkladom. Električky tu budú jazdiť rýchlejšie, plynulejšie a vynovená trať bude určite aj výrazne bezpečnejšia,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková na spoločnom kontrolnom dni.

Zhotoviteľ začal trať modernizovať v septembri 2023, zmluvný termín ukončenia prác je v polovici roka 2024. Aktuálne sa robia ukončovacie práce na modernizácií traťových úsekov Tomášiková – Jurajov Dvor a Jurajov Dvor – Zlaté Piesky. Nasledovať bude výmena trakčných káblov k meniarňam na Zlatých pieskoch, Februárovej a na Trnávke. Cieľom je modernizovať najpoškodenejšie časti radiály. Veľká modernizácia úseku je naplánovaná po roku 2025.

Okrem Vajnorskej radiály aktuálne zabezpečuje MD SR ako riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra eurofondy na tieto projekty v hlavnom meste spolu za vyše 120 miliónov eur:

Nová električková trať v Petržalke I. fáza

Obnova vozového parku električiek 2. etapa (10 ks jednosmerné)   

Obnova vozového parku električiek 3.etapa (10 ks jednosmerné)

Električky pre Bratislava (10 ks obojsmerné) I. fáza = hrubé skrine   

Modernizácia údržbovej základne 3. etapa (depo Krasňany) I. fáza            

Modernizácia kľúčových prvkov infraštruktúry (trate, meniarne)       

 

Dokončené mestské projekty z OP II za cca 91 mil. eur:

 

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa (depo)                              

Obnova vozového parku električiek (15 ks jednosmerných električiek)          

                                                        

V Bratislave sú plánované nasledujúce projekty z dvoch európskych programov:

 

Program Slovensko

Nová električková trať v Petržalka II. fáza

Električky pre Bratislava (10 ks obojsmerné) I. fáza = hrubé skrine

Modernizácia údržbovej základne 3. etapa (depo Krasňany) II. fáza           

Modernizácia údržbovej základne – vozovňa Jurajov dvor

 

Plán obnovy a odolnosti                                   

Obnova vozového parku električiek 3.etapa (10 ks jednosmerné)

 

otvorenie_vajnorska

kontrola_vajnorska radiala

 

 

 
 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava